Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POZRI VŠETKY ZARIADENIA

PONUKA: Dopravníky

Popis zariadenia

Naša firma ponúka komplexné riešenie v rozsahu pásových a vibračných systémov podávania, nakladania a dopravy štiepky.


Profesionálni konštruktéri pre Vás pripravia návrh súpravy rozdrobujúcich zariadení aj so systémom dopravy, a to v závislosti na druhu odpadu a priestorových podmienkach.

Rôzne typy dopravníkových pásov a vykonanie dopravníkov umožňujú transport materiálu do výšky so sklonom do 17°. Použití profilovaných bočníc znemožňuje vysýpania sa štiepky. Štandardne sú stacionárne sekačky vybavené podávacími pásovými dopravníkmi dĺžky 3 alebo 5 metrov, ktoré môžu byť podľa požiadaviek zákazníka urobené aj pre iné ľubovoľné dĺžky.

Technické údaje

Parametre doposiaľ nami vyrábaných pásových dopravníkov sú nasledujúce:

  • šírka pásu 220-650 mm
  • dĺžka 3 bm až 24 bm

V prípade výskytu v dopravovanom materiálu kovových elementov je dopravník chránený detektorom kovu

POLOŽ OTÁZKU

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
hore